Τριανταφυλλίδης Αντώνιος

Λόγιος και νομικός, εγγονός του Αντώνιου Τριανταφυλλίδη. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1890 και πέθανε το 1934. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1907 και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε το 1911. Από τον επόμενο χρόνο άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα στη Λευκωσία. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Λευκωσίας (1914-1917), μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου (1930-1931). Επίσης έφορος των ελληνικών εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου (1933-1934).

 

Διετέλεσε συνεργάτης της εφημερίδας Σάλπιγξ στην οποία δημοσίευσε χρονογραφήματα, καθώς και στενός συνεργάτης της εφημερίδας  Ἐλευθερία στην οποία δημοσίευσε πολλά κείμενά του, ιδίως χρονογραφήματα. Χρησιμοποίησε διάφορα ψευδώνυμα. Εξέδωσε επίσης σε βιβλίο τη μελέτη: Ὁ Πληθυσμός τῆς Κύπρου ἄλλοτε καί τώρα (Λευκωσία,1911).