Τρίπολι Tripoli προμαχώνας

Image

Ένας από τους 11 προμαχώνες των κυκλικών οχυρώσεων της Λευκωσίας που κτίστηκαν από τους Βενετούς το 1567-1570.  Όπως και οι άλλοι, έτσι κι ο προμαχώνας αυτός είναι καρδιόσχημος.

 

Ο προμαχώνας Τρίπολι βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης και δίπλα του (μεταξύ αυτού και του προμαχώνα Ρόκκας) βρίσκεται η πύλη της Πάφου, μια από τις τρεις πύλες της Λευκωσίας. Μεταξύ άλλων, ο προμαχώνας προστάτευε την πύλη αυτή (βλέπε και λήμμα Λευκωσία, κεφάλαιο για τις μεσαιωνικές οχυρώσεις της).

Φώτο Γκάλερι

Image