Αθθάριν

Είναι τρύπα που παρουσιάζεται στο δέρμα του ασκού και που οφείλεται σε εξάνθημα ή πληγή του ζώου από το δέρμα του οποίου είχε κατασκευαστεί ο ασκός (ασσ΄ίν). Το αθθάριν κλείνεται με φελλό.