Τυρρίας

Αρχαία ονομασία κυπριακής βουνοκορφής (ή ίσως κυπριακού ποταμού;). Αναφέρεται από τον Αριστοτέλη (στο βιβλίο του Περί Θαυμασίων ἀκουσμάτων, 43), ο οποίος όμως δεν διασαφηνίζει τι ήταν ο Τυρρίας. Γράφει συγκεκριμένα:

 

...Φασί δέ καί ἐν Κύπρῳ περί τόν καλούμενον Τυρρίαν χαλκόν ὅμοιον γίγνεσθαι...

 

Δηλαδή:

 

...Λένε δε ότι και στην Κύπρο, γύρω από τον λεγόμενο Τυρρίαν, παράγεται όμοιος χαλκός [μ' εκείνον της Μακεδονίας].

 

Από τον Τυρρίαν αυτό, που ήταν ίσως βουνό ή ποταμός κοντά σε μεταλλεία χαλκού κατά την Αρχαιότητα, πήρε κατά μια άποψη την ονομασία της η ΤηλλυρίαΤυλληρία), γεωγραφική περιοχή της Κύπρου. Δεν είναι όμως βέβαιο εάν ο Τυρρίας βρισκόταν στην περιοχή της Τηλλυρίας ή κάπου αλλού στην Κύπρο. Και δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία ώστε να μπορεί να γίνει κάποια ταύτιση με σημερινή βουνοκορφή ή σημερινό ποταμό της Κύπρου.