Πενταδάκτυλος οροσειρά

Τουρισμός

Image

Η περιοχή  του Πενταδάκτυλου άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά λίγα χρόνια πριν από την  τουρκική εισβολή του 1974. Το όμορφο φυσικό της περιβάλλον, τα γνωστά φρούρια του Αγίου Ιλαρίωνος, του Βουφαβέντο και της Καντάρας, το αββαείο του Πέλλα Παΐς, καθώς και τα ιστορικά μοναστήρια και εκκλησίες που κτίστηκαν στην περιοχή, όπως η Παναγία Αψινθιώτισσα, ο Άγιος Χρυσόστομος, το Αρμενομονάστηρον, ο Αντιφωνητής και η Παναγία της Καντάρας, προσείλκυαν αρκετούς Κυπρίους και ξένους επισκέπτες. Τουριστική ανάπτυξη γνώρισαν αρκετά γραφικά χωριά του Πενταδάκτυλου, όπως το Πέλλα Παΐς, το Κάρμι, το Τριμίθθι, η Όρκα και άλλα. Στα χωριά αυτά κτίστηκαν αρκετά εξοχικά σπίτια, μερικά από τα οποία ενοικιάζονταν σε ντόπιους παραθεριστές και ξένους περιηγητές. Εξάλλου η Καντάρα αναπτύχθηκε σε αξιόλογο τουριστικό θέρετρο, όπου κτίστηκαν εξοχικές κατοικίες.   

 

Οι  λαμπρές προοπτικές που υπήρχαν  για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη των χωριών του Πενταδάκτυλου, τερματίστηκαν με την τουρκική εισβολή του 1974.