Πενταδάκτυλος οροσειρά

Κτηνοτροφία

Image

Η κτηνοτροφία  αποτελούσε βασική απασχόληση των  κατοίκων αρκετών  χωριών του  Πενταδάκτυλου. Τα κυριότερα  είδη κτηνοτροφίας που αναπτύχθηκαν ήσαν η αιγοπροβατοτροφία και η προβατοτροφία. Σύμφωνα με την καταγραφή ζώων και πτηνών του 1973, η αιγοπροβατοτροφία αναπτύχθηκε κυρίως στα χωριά Κορνόκηπος (3.002 αίγες), Κάτω Δίκωμον (2.631), Αγίρτα (2.233), Λάρνακας της Λαπήθου (2.200), Κλεπίνη (1.728), Μάντρες Αμμοχώστου (1.629), Λιβερά (1.534), Κουτσοβέντης (1.425), Άρδανα (1.410), Χάρτζια (1.256) και Πλατάνι (1.211). Η προβατοτροφία αναπτύχθηκε περισσότερο στα χωριά Άγιος Ιάκωβος (4.307 πρόβατα το 1973), Κάτω Δίκωμον (3.168), Ακανθού (2.822), Χάρτζια (1.626), Μελούντα (1.281), Πλατάνι (1.171) και Καλυβάκια (1.073).

 

Η εκτροφή  αγελάδων και  βοδιών, λόγω του  ανώμαλου ανάγλυφου, ελάχιστα έχει αναπτυχθεί. Η  αγελαδοτροφία  αναπτύχθηκε  κυρίως στα  χωριά  Άγιος  Ιάκωβος (189 αγελάδες το 1973) και Τρυπημένη (116), η δε εκτροφή βοδιών στο χωριό Κάτω Δίκωμον (199 βόδια).

 

Σύμφωνα με την  καταγραφή  ζώων και  πτηνών του 1973, η  πτηνοτροφία  αναπτύχθηκε  σημαντικά  στα  χωριά  Ακανθού (122.410 πουλερικά), Σύσκληπος (73.472) και  Πέλλα  Παΐς (42.142), στα  οποία δημιουργήθηκαν μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες.

Φώτο Γκάλερι

Image