Πενταδάκτυλος οροσειρά

Εδάφη

Image

Τα είδη των εδαφών που απαντώνται στην οροσειρά του Πενταδάκτυλου είναι τα ακόλουθα:

 

α. Χουμανθρακικά  εδάφη:  Διακρίνονται στις ρεντζίνες και ξερορεντζίνες. Οι τελευταίες προήλθαν από τη χημική αποσάθρωση ασβεστολιθικών, μαργαϊκών ή άλλων ασβεστούχων αποθέσεων. Απαντώνται πληθωρικά στις βόρειες και νότιες υπώρειες του Πενταδάκτυλου, όπου βρίσκονται πάνω στις αποθέσεις του φλύσχη της Κυθρέας. 

 

Οι  ρεντζίνες  περιέχουν  περισσότερες οργανικές ουσίες από τις ξερορεντζίνες και είναι ταυτόχρονα πιο ώριμα και πιο παραγωγικά εδάφη. Βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της οροσειράς, από τη Χάρτζια μέχρι την Επτακώμη.

 

β. Τέρρα  ρόζα:  Χαρακτηρίζονται από έντονο ερυθρωπό χρώμα και διακρίνονται σε εδάφη που σχηματίστηκαν πάνω σε καφκάλλες και σε εδάφη που σχηματίστηκαν πάνω σε ασβεστολιθικά πετρώματα. Στην οροσειρά του Πενταδάκτυλου απαντώνται κυρίως τα δεύτερα εδάφη, τα οποία περιορίζονται σε βαθουλώματα και μικρά επίπεδα μέρη.

 

γ. Ασβεστούχα εδάφη:  Προήλθαν από την αποσάθρωση των ασβεστολιθικών αποθέσεων του σχηματισμού Λαπήθου και απαντώνται μόνο μεταξύ του χωριού Λάρνακας της Λαπήθου και του οικισμού Κρέμαμα Καμήλου.

 

δ. Καφκάλλα:  Απαντάται στο δυτικότερο τμήμα της οροσειράς και ιδιαίτερα στη διοικητική έκταση του χωριού Λιβερά. Μικρότερες εκτάσεις καφκάλλας βρίσκονται στα χωριά Χάρτζια και Άγιος Αμβρόσιος.