Φραγκίσκος Ιωάννης

Ιταλός ευγενής, που έφερε τον τίτλο του κόμη. Καταγόταν από το Κόμο της βόρειας Ιταλίας και το 1570 βρισκόταν στην Αμμόχωστο όταν η πόλη αυτή πολιορκήθηκε από τους Τούρκους. Επικεφαλής στρατιωτικού σώματος (λόχου), ο κόμης Ιωάννης Φραγκίσκος πήρε μέρος στην επική αντίσταση της Αμμοχώστου κατά των Τούρκων. Έπεσε, ηρωικά μαχόμενος, στα τείχη της Αμμοχώστου κατά την πρώτη μεγάλη τουρκική επίθεση, στις 21.6.1571.