Χαποτάμι

Image

Ποταμός μήκους 36 περίπου χιλιομέτρων που πηγάζει από τα βουνά του Τροόδους και ιδιαίτερα από την περιοχή μεταξύ των χωριών Πάνω Πλάτρες και Φοινί και χύνεται στη νότια θαλάσσια περιοχή της Πάφου, στα νοτιοανατολικά του χωριού Κούκλια.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του το Χαποτάμι ρέει πάνω στους χαρτζβουργίτες, τους γάββρους, τους πλαγιογρανίτες, τους διαβάσες και τις λάβες του Οφιολιθικού Συμπλέγματος του Τροόδους, τις αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κρητίδες, μάργες και κερατόλιθοι), τις αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών και ψαμμιτών), τους αργίλλους του σχηματισμού Μονής και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Εξάλλου τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα πυριτιούχα, τα φαιοχώματα, τα ασβεστούχα και τα προσχωσιγενή.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται η κοίτη του ποταμού κυμαίνεται μεταξύ 420 και 900 χιλιοστομέτρων. Η χρήση της γης κατά μήκος της κοιλάδας του ποικίλλει από κωνοφόρα δέντρα και θαμνώδη φυσική βλάστηση μέχρι φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα, αμπέλια, χαρουπιές, σιτηρά, λαχανικά και μπανανιές.

 

Κατά τη δεκαετία του 1990 είχαν παρουσιαστεί σχέδια από Κυπρίους και ξένους επιχειρηματίες για τουριστική και οικιστική αξιοποίηση της περιοχής, που προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής και των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ωστόσο τα σχέδια προχώρησαν σε υλοποίησή τους, με την ανέγερση τεραστίων τουριστικών εγκαταστάσεων στο κάτω μέρος της κοιλάδας του Χαποταμιού και τη διαμόρφωση του χώρου κοντά στη θάλασσα.