Ψυλλινός

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, στην επαρχία της Λευκωσίας, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν ευρίσκεται σημειωμένος στους παλαιούς χάρτες της Κύπρου.

 

Ο οικισμός αναφέρεται ως Psillino στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας, και περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που ανήκαν, διοικητικά, στο διαμέρισμα της Λευκωσίας.

 

Εφόσον ο οικισμός δεν σημειώνεται στους παλαιούς χάρτες, δεν έχουμε ενδείξεις ως προς το πού ακριβώς ή περίπου ευρισκόταν. Ωστόσο ο Ν.Γ. Κυριαζής (Τά Χωριά τῆς Κύπρου, 1952, σ. 185) επισημαίνει ότι τοποθεσία με το όνομα Ψυλλινός (Ψιλλινός κατά τον ίδιο) υφίσταται μεταξύ Λυθροδόντα και Λευκάρων. Είναι πιθανόν στην περιοχή εκείνη να ευρισκόταν ο Ψυλλινός.

 

Ο Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) αναφέρει δύο χωριά με το όνομα Ψυλλάτος (Psillato), εκ των οποίων το ένα ίσως ήταν ο Ψυλλινός (δες σχετικό λήμμα).

 

Πάντως ο οικισμός αυτός δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός και πολυάνθρωπος, θα πρέπει δε να είχε διαλυθεί κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.