Γέργιθα

Σύμφωνα προς τον Αθήναιο, πόλη που υφίστατο κατά την αρχαιότητα στην Τρωάδα κι ονομαζόταν αρχικά Γέργινα κι αργότερα Γέργιθα, είχε δε κτιστεί από Κυπρίους αποίκους κι όχι από Θεσσαλούς όπως μερικοί άλλοι ισχυρίζονταν. Αντίθετα ο Αρποκρατίων ονομάζει την πόλη Κερβήνα και την θεωρεί αποικία των κατοίκων της Κύμης.

 

Ο Αθήναιος, έχοντας ως πηγή του και το έργο «Γεργίθιος» του Κυπρίου φιλοσόφου Κλεάρχου* του Σολέως, γράφει ότι την πόλη Γέργιθα ή Γέργινα την είχαν κτίσει Κύπριοι άποικοι που ονομάζονταν Γεργίνοι*. Αυτοί ήταν απόγονοι Τρώων αιχμαλώτων, τους οποίους είχε φέρει μαζί του στην Κύπρο ο Τεύκρος μετά την άλωση της Τροίας και την τελική εγκατάστασή του εδώ, όπου έκτισε την κυπριακή πόλη Σαλαμίνα. Πρόσθετα, ο Αθήναιος δίνει και την πληροφορία ότι μαζί με τους Κυπρίους Γεργίνους που οικοδόμησαν την Γέργιθα, βρίσκονταν και μερικοί Μυσοί.