Πανεπιστήμια ιδιωτικά

Image

Στην Κύπρο υπάρχουν 6 ιδιωτικά Πανεπιστήμια, τα οποία άρχισαν να λειτουργούν, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 12 Σεπτεμβρίου 2007.  Πρόκειται για τρεις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες μετατράπηκαν σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση-πιστοποίηση από ομάδες διακεκριμένων πανεπιστημιακών από το διεθνή χώρο. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

 

Στην Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργούν 6 ιδιωτικά πανεπιστήμια με Άδεια Λειτουργίας:

 

  1. Πανεπιστήμιο Frederick (www.frederick.ac.cy)
  2. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.euc.ac.cy)
  3. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (www.unic.ac.cy)
  4. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος (www.nup.ac.cy)
  5. University of Central Lancashire – Cyprus (www.uclancyprus.ac.cy)
  6. Philips University (https://philipsuni.ac.cy)

 

Τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια έχουν αλλάξει σημαντικά το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, λόγω του ότι με τη λειτουργία τους προσφέρουν αυξημένη πρόσβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές σε Κυπρίους φοιτητές οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν στη χώρα τους, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τον αριθμό των φοιτητών που φεύγουν για σπουδές στο εξωτερικό. Κατά δεύτερο λόγο, με τη λειτουργία τους, τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια έχουν εμπλουτίσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο με την προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών σε πανεπιστημιακό επίπεδο που δεν προσφέρονταν μέχρι σήμερα από τα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.

 

Η γλώσσα διδασκαλίας στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι η Αγγλική για την πλειοψηφία των προγραμμάτων σπουδών τους.

 

Πρόσβαση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια εξασφαλίζεται νοουμένου ότι ο υποψήφιος κατέχει απολυτήριο ή ισοδύναμο προσόν και μετά την εξέταση/αξιολόγηση σχετικής αίτησης που υποβάλλεται από τον υποψήφιο.

 

Τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image