Πετεινός

Image

Η παπαρούνα, γνωστή και ως κουτσοπετεινός. Βλέπε λήμμα κουτσοπετεινός.