Αλιγοτέ aligote

Μια από τις νέες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού που εισήχθησαν στην Κύπρο κατά τα τελευταία χρόνια. Η ποικιλία αλιγοτέ, γαλλικής καταγωγής, καλλιεργείται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και θεωρείται αρκετά παραγωγική με απόδοση μέχρι 2.000 κιλά κατά σκάλα, όμως, στις κλιματολογικές και άλλες συνθήκες της Κύπρου η απόδοσή της είναι λιγότερη. Προτιμά τα κρύα μέρη με χαμηλή υγρασία και εδάφη αμμώδη και αργιλλοαμμώδη, απαιτεί δε αυξημένες καλλιεργητικές φροντίδες. Δίνει κρασιά πλατιάς κατανάλωσης. Στην Κύπρο έδωσε κρασιά ανώτερης ποιότητας. Το σταφύλι αλιγοτέ ωριμάζει 5-6 εβδομάδες νωρίτερα από το ντόπιο μαύρο.