Αρκάσιερον

Image

Λέγεται και αρκόβικος. Βικία η κυπρία, κοινώς αγριόβικος. Επιστ. όνομα: Vicia cypria. Αγγλικά: Tare. Οικογένεια: Ελλοβοκάρπων. Είναι αυτοφυές στην Κύπρο ζιζάνιο.