Σαρακηνόβουνος δάσος

Κρατικό δάσος έκτασης 193 εκταρίων (1.443 σκαλών) στην κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής χερσόνησο της Καρπασίας. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Αποστόλου Ανδρέα, μεταξύ των άκρων Γαλουνόπετρας και Τζίλες. Εκτείνεται μεταξύ της θάλασσας και του κύριου δρόμου Ριζοκαρπάσου-Αποστόλου Ανδρέα, περιλαμβάνεται δε στα διοικητικά όρια του χωριού Ριζοκάρπασον.

 

Το υψόμετρο στην περιοχή του δάσους ποικίλλει, φθάνει δε τα 94 μέτρα. Από γεωλογικής απόψεως, το δάσος βρίσκεται πάνω στις αποθέσεις του φλύσχη της Κυθρέας και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν αιολικά εδάφη και καφκάλλες. Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται το δάσος κυμαίνεται περί τα 500 χιλιοστόμετρα.

 

Στην παράκτια περιοχή του δάσους βρίσκεται η αμμουδιά του Παχύαμμου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή σε έκταση και ομορφιά αμμουδιά, η οποία εκτείνεται σ’ ένα μήκος 4 περίπου χιλιομέτρων.

 

Κύρια είδη βλάστησης στο δάσος είναι αόρατοι, σχινιές και ξισταρκές.