Πανεπιστήμια ιδιωτικά

Φρέντερικ Πανεπιστήμιο - Frederic University

Image

To ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις στη Λευκωσία και στη Λεμεσό.

Αποστολή του είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, η προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

 

Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχιακών και μεταπτυχιακών προσόντων τα οποία διασφαλίζουν στους αποφοίτους επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Κύριος στόχος του Πανεπιστημίου Frederick είναι ο συνδυασμός της ακαδημαϊκής γνώσης με ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 

Ερευνητικοί Στόχοι: Με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής γνώσης , της μελέτης και της εξεύρεσης λύσεων σε προβλήματα της ζωής, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει στο ακαδημαϊκό του προσωπικό την απαραίτητη υποδομή για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές επιτυγχάνονται με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, την ερευνητική εμπειρία την οποία κατέχει και τις διασυνδέσεις των στελεχών του Πανεπιστημίου με ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

 

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναπτύξει γόνιμη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τη βιομηχανία, την κοινωνία και τον κυβερνητικό μηχανισμό με σκοπό την προαγωγή της γνώσης, της ενδυνάμωσης της παραγωγικότητας και της δημιουργίας συνθηκών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής στον εικοστό πρώτο αιώνα.

Το Πανεπιστήμιο άρχισε τη λειτουργία του με έξι σχολές και δεκατέσσερα τμήματα που προσφέρουν 18 διαφορετικά προγράμματα σπουδών:

 

Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

Τμήμα Εφαρμοσμένων Τεχνών - Πτυχίο Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου και Πτυχίο Σχεδιασμού Χώρων

 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 

Τμήμα Δημοσιογραφίας - Πτυχίο Δημοσιογραφίας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Οικονομικών, Λογιστικής - Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών - Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

 

Τμήμα Νοσηλευτικής - Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

 

Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 

Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιπέδου Master Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (με ειδίκευση στη Μηχανική Ισχύος και Ηλεκτρικής Ενέργειας, στη Μηχανική Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών, στη Μηχανική Συστημάτων Ελέγχου, στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) και Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων και Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού  

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού

Tμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών - Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πτυχίο Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων και Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 

 

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

 

Τμήμα Δασκάλων - Πτυχίο Δασκάλου

Τμήμα Προδημοτικής και Πτυχίο Προδημοτικής και Κατώτερης Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Νηπιαγωγών  -  Πτυχίο Νηπιαγωγού

 

Τα Πτυχία Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Σπουδών προσφέρονται μόνο στη Λεμεσό.