Αττάρ Φραγκίσκος

Μέλος της οικογένειας του Ιωάννη Αττάρ*. Έγραψε το έργο Relatione del Regno di Cipro (η λ. Relatione [αγγλ: Report], μεταφράζεται εδώ ως Χρονικόν [του Βασιλείου της Κύπρου]). Το έργο αυτό δημοσιεύθηκε στη Βενετία το 1540. Ένα χειρόγραφο του έργου φέρει δήλωση ότι είναι αντίγραφο που έγινε από τον Φραγκίσκο Βουστρώνιο στις 13 Δεκεμβρίου του 1533.

 

Το έργο του Αττάρ, όπου δίνονται και στατιστικά στοιχεία για τα χωριά, τον πληθυσμό και τα προϊόντα της Κύπρου, χρησιμοποιήθηκε από μεταγενέστερους συγγραφείς.