Αυξίβιος Β΄

Επίσκοπος Σόλων ή Σολιάς, ο δεύτερος που ανήλθε στον επισκοπικό αυτό θρόνο (1ος μ.Χ. αιώνας), ως διάδοχος του αγίου Αυξιβίου. Ο Αυξίβιος Β΄, που ως άγιος συνεορτάζεται με τον Αυξίβιο Α΄ στις 17 Φεβρουαρίου, είναι άγνωστος στους Κυπρίους χρονογράφους και συναξαριστές. Οι μόνες γι' αυτόν πληροφορίες περιέχονται στον Βίο του αγίου Αυξιβίου, πρώτου επισκόπου Σόλων. Σύμφωνα προς τον Βίο, ο Αυξίβιος καταγόταν από το χωριό Σαλαπόταμον (άγνωστο πού βρισκόταν) και υπήρξε μαθητής του αγίου Αυξιβίου. Ύστερα από κάποιο θαύμα (βλέπε λήμμα Αυξίβιος άγιος πιο πάνω), επελέγη από τον άγιο ως διάδοχός του στον επισκοπικό θρόνο των Σόλων.