Αρακαπά φράγματα

Image

Πρόκειται για ένα φράγμα από μπετόν βαρύτητας και δυο χωμάτινες εξωποτάμιες υδατοδεξαμενές που κατασκευάστηκαν στην περιοχή του χωριού Αρακαπά για την άρδευση των κήπων των εσπεριδοειδών του χωριού.

 

Το φράγμα του Αρακαπά, χωρητικότητας 129.000 μ³, είναι κτισμένο πάνω στον ποταμό της Γερμασόγειας. Είναι έργο του 1975 και έχει ύψος 23 μ., μήκος 97 μ., όγκο 10.000 μ³ και επιφάνεια 20000 μ².

 

Οι δυο εξωποτάμιες υδατοδεξαμενές κτίστηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Πιτσιλιάς. Η μια από αυτές είναι έργο του 1982 και έχει χωρητικότητα 192.000 μ³, ύψος 12 μ. μήκος 714 μ. όγκο 70.000 μ³ και επιφάνεια 30.000 μ². Η δεύτερη υδατοδεξαμενή είναι έργο του 1984 και έχει χωρητικότητα 120.000 μ³, ύψος 12μ., μήκος 823 μ., όγκο 50.000 μ³ και επιφάνεια 26.000 μ².