Βαλίντ Β

Image

Χαλίφης των Αράβων, της δυναστείας των Ουμεϋαδών, 743-744, γιος του Γιαζίντ Α'. Κατά τον Θεοφάνη, ο «Οὐαλίδ τούς Κυπρίους μετῲκησεν εἰς Συρίαν», πράγμα που βεβαιώνει ο Άραβας ιστοριογράφος Μπαλαδούρι, προσθέτοντας ότι διέταξε τη μεταφορά των Κυπρίων στη Συρία, διότι τους υποπτευόταν προφανώς για παραβίαση των συνθηκών ουδετερότητας της Κύπρου και μη παροχής πληροφοριών στους Βυζαντινούς από τους Κυπρίους. Ο γιος του, Γιαζίντ Γ', τους επανέφερε στα 744 στην πατρίδα τους. Τα ίδια λέγει και ο Άραβας ιστοριογράφος Ταμπαρί. Έτσι επανήλθε το καθεστώς ουδετερότητας.