Βασίλειος ο Ρεντάκηνος

Image

Δάσκαλος του Βυζαντινού δεσπότη της Κύπρου Ισαακίου Κομνηνού. Μετά την απόσχιση του Ισαακίου, το Βυζάντιο έστειλε εναντίον του στρατιωτική δύναμη, το 1186. Τον βυζαντινό στόλο που έπλευσε εναντίον του, κατόρθωσε ο Ισαάκιος να νικήσει, έχοντας ως σύμμαχό του τον Σικελό ναύαρχο Μαργαρίτη, σταλμένο από τους Νορμανδούς της Σικελίας.

 

Ο Βασίλειος Ρεντάκηνος συμμετείχε στην εκστρατεία των Βυζαντινών κατά του πρώην μαθητή του Ισαακίου. Μετά την ήττα του βυζαντινού στόλου, συνελήφθη αιχμάλωτος και ο Ισαάκιος τον εκτέλεσε.