Βίβας Χουάν Juan Vivas

Ισπανός πρέσβης στη Γένουα της Ιταλίας, που αναμείχθηκε σε προσπάθεια απελευθέρωσης της Κύπρου από τους Τούρκους και υπαγωγής της υπό το σκήπτρο του βασιλιά της Ισπανίας, κατά το 1608. Προς τον Χουάν Βίβας μετέφεραν στη Γένουα σχετικές προτάσεις των Κυπρίων μερικοί Ολλανδοί έμποροι. Ακολούθησε η διερευνητική αποστολή του ιππότη Κάρλος Βελαμόν* (Μπελμοντέ) στην Κύπρο, και έγιναν και άλλες σχετικές διαβουλεύσεις που τελικά δεν είχαν σοβαρή συνέχεια.