Βιτσέντζας Στέφανος, της Stephen of Vicenza

Βαΐλος της Λεμεσού επί ημερών του βασιλιά Ιανού (1398 -1432). Κατά την εισβολή των Σαρακηνών στην Κύπρο το 1425, που κατέληξε σε συντριβή του στρατού των Κυπρίων στη μεγάλη μάχη της Χοιροκοιτίας στην οποία και ο ίδιος ο βασιλιάς αιχμαλωτίστηκε, ο Στέφανος της Βιτσέντζας διοικούσε το κάστρο της Λεμεσού.

 

Όπως αφηγείται ο Λεόντιος Μαχαιράς που έζησε τα γεγονότα (Χρονικόν, παρ. 657), πριν από τη μάχη της Χοιροκοιτίας οι εισβολείς έκαψαν διάφορα χωριά κοντά και γύρω από τη Λάρνακα (Κελλιά, Αραδίππου, Αγρίνου, Δρομολαξιά, Κίτι) και προχώρησαν προς τη Λεμεσό. Το κάστρο της πόλης, που το υπερασπιζόταν ο Στέφανος της Βιτσέντζας, είχε ένα άνοιγμα το οποίο δεν είχε ενισχυθεί αμυντικά. Το άνοιγμα υπεδείχθη στους Σαρακηνούς από μερικούς σκλάβους ομόθρησκούς τους, κι απ' αυτό εισήλθαν ένα βράδυ του Αυγούστου του 1425 και κατέλαβαν το κάστρο. Πολλούς αιχμαλώτισαν, ενώ ο Στέφανος της Βιτσέντζας σκοτώθηκε.