Βουκάσα

Image

Ονομασία αρχαίου βουνού που αναφέρεται στα Φυσικά του Αριστοτέλους, στους βόρειους πρόποδες του Τροόδους, στη σημερινή περιοχή της Σκουριώτισοας: «Ὃτι χρυσίου μετάλλων ὄρος, ἡ Βούκασα, ἡ καί διακειμένη εἰς πόδωσιν τοῦ Τρογόδου, καί ἐπιβλέπει ἐπί τά βορειότερα μέρη τῆς νήσου, κατά θάλατταν δέ, γίνεται δυτικώτερον αὐτῆς»(Ἀριστ. Fr. VI, Phys. 266, pp. 208-9, Rose).

 

Η Βούκασα αργότερα μετονομάστηκε σε Φουκάσα ή Φουκάσσα, μια ονομασία γνωστή μέχρι σήμερα. Η Φουκάσα, ένας επιβλητικός λόφος, στην περιοχή της Σκουριώτισσας, κρύβει στο εσωτερικό της μεγάλες ποσότητες χαλκοπυρίτη που έτυχαν εκμετάλλευσης από την Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία. Η Σκουριώτισσα, ίσως να είναι το πιο πλούσιο αρχαίο μεταλλείο της Κύπρου (βλ. L.M. Bear, 'The Mineral Resources and Mining Industry of Cyprus', Bulletin, No I., Geological Survey Dept., 1963).