Γαβριήλ Βαρκλαίος

Αναφέρεται ως Μαρωνίτης επίσκοπος Κύπρου τα τέλη του 15ου και τις αρχές του 16ου αιώνα. Όπως και οι λοιποί επίσκοποι των Μαρωνιτών στην Κύπρο, ο Γαβριήλ υπαγόταν διοικητικά στον Μαρωνίτη αρχιεπίσκοπο του γειτονικού Λιβάνου.