Γάδαρος

Ψάρι της οικογένειας των Γαδιδών.

 

-> μαλακτός