Λεμεσός επαρχία

Αλιεία

Image

Η παράκτια θέση της επαρχίας Λεμεσού και το μεγάλο μήκος των ακτών της (81 χιλιόμετρα περίπου) συνέβαλαν στην ανάπτυξη της αλιείας. Στην επαρχία δημιουργήθηκαν και λειτουργούν αλιευτικά καταφύγια στην πόλη της Λεμεσού και στην Αυδήμου. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Τμήματος Αλιείας για το 1984, το αλιευτικό καταφύγιο της Αυδήμου δεν φιλοξενούσε οποιεσδήποτε ψαρόβαρκες, ενώ εκείνο της Λεμεσού φιλοξενούσε 116 ψαρόβαρκες που αντιπροσώπευαν το 21% περίπου των ψαρόβαρκων ολόκληρης της ελεύθερης Κύπρου. Η παράκτια αλιεία με ψαρόβαρκες απασχολούσε (το 1984) 201 κατοίκους της επαρχίας από ένα σύνολο 1.106 για ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο. Εξάλλου στο αλιευτικό καταφύγιο της Λεμεσού υπήρχαν το 1984 οκτώ τράτες, από ένα σύνολο δέκα τρατών για ολόκληρη την Κύπρο.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image