Λεμεσός επαρχία

Κτηνοτροφία

Image

Σύμφωνα με την απογραφή γεωργίας 1985, στην επαρχία Λεμεσού εκτρέφονταν τα 13,5% των προβάτων ολόκληρης της ελεύθερης Κύπρου, τα 25,6% των κατσίκων, τα 7,9% των αγελάδων, τα 7,1% των χοίρων και τα 11,7% των πουλερικών. Συγκεκριμένα στην επαρχία Λεμεσού υπήρχαν το 1985 τα ακόλουθα: 37.283 πρόβατα, 44.368 κατσίκες, 3.116 αγελάδες, 14.124 χοίροι και 243.307 πουλερικά. Περισσότερο αναπτύχθηκε η κτηνοτροφία στα χωριά Πάχνα, Δορά, Πισσούρι, Αυδήμου, Άγιος Αθανάσιος, Κάτω Πολεμίδια, Ύψωνας, Πάνω Πολεμίδια, Κολόσσι, Επισκοπή, Παραμάλι, Σωτήρα, Πραστειόν Αυδήμου, Ανώγυρα, Παρεκκλησιά και Πύργος καθώς και στην πόλη της Λεμεσού.