Γάιος Ρουτιλήιος Ρούφος

Αναφέρεται ως στρατιωτικός (χιλίαρχος) που υπηρέτησε στην Κύπρο κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, γιος του Γαΐου Υελίνα. Το όνομά του διασώθηκε σε αφιερωματική επιγραφή που βρέθηκε στην Παλαίπαφο, κι αποτελούσε προσφορά προς αυτόν του δήμου των Παφίων, «εὐνοίας χάριν».