Λύσανδρος

Βασιλιάς της αρχαίας κυπριακής πόλεως Αμαθούντος. Υπολογίζεται ότι βασίλεψε περί το 375 π.Χ. Σύμφωνα προς τις υπάρχουσες μαρτυρίες, γνωστοί βασιλιάδες της Αμαθούντος ήσαν πριν από τον Λύσανδρο ο [...]τιμος (δεν σώθηκε το πλήρες όνομά του) και μετά απ’ αυτόν ο Επίπαλος.

 

Ο βασιλιάς Λύσανδρος μας είναι γνωστός από συλλαβική επιγραφή πάνω σε νομίσματα της Αμαθούντος του 4ου π.Χ. αιώνα (αργυροί στατήρες). Δεν αναφέρεται όμως σε φιλολογικά κείμενα.