Μνήμων Αρίστωνος Πάφιος

Κύπριος της Αρχαιότητας, γνωστός από τιμητικό ψήφισμα των Δελφών του 2ου αιώνα π.Χ. Το ψήφισμα, που ανάγεται στο 176/175 π.Χ., αναφέρει ότι η πόλη των Δελφών αποφάσισε να επαινέσει τον Μνήμονα Αρίστωνος Πάφιον και να χορηγήσει στον ίδιο και στα παιδιά του το αξίωμα του προξένου, επειδή ο Μνήμων ωφέλησε και την πόλη στο σύνολό της και προσωπικά πολλούς από τους πολίτες της. Στον Μνήμονα και στα παιδιά του δόθηκαν και πολλά άλλα προνόμια: να ζητούν πρώτοι μαντεία, να κάθονται στις πρώτες θέσεις σ’ όλους τους αγώνες της πόλης, να έχουν προτεραιότητα στις δίκες, ασυλία, απαλλαγή από φόρους και όλα όσα δίνονται «και στους άλλους προξένους και ευεργέτες».

 

Στο ψήφισμα περιλαμβάνονται και τα ονόματα του άρχοντος της πόλης των Δελφών Ξενοχάρους και των βουλευτών Πράξωνος και Θεοφράστου. Τα ονόματα αυτά επανέρχονται και σε άλλη επιγραφή, που αποτελεί κατάλογο των προξένων της πόλης των Δελφών. Στον κατάλογο αυτό, που καλύπτει την περίοδο 197-175 π.Χ., και περιλαμβάνει 120 ονόματα, ο Μνήμων Αρίστωνος Πάφιος κατέχει την 119η θέση.