Γαλατζίδα ή γαλόχορτο

Image

Ευφόρβιον το πλατύφυλλον, κοινώς φλόμος. Euphorbia helioscopia. Οικογένεια: Γρομφαδιωδών. Αγγλική ονομασία: Sun spurge. Συνηθισμένο στην Κύπρο αγριολούλουδο, ζιζάνιο των αγρών, που αυτοφύεται στην Κύπρο σε περισσότερα του ενός είδη. Φθάνει σε ύψος μέχρι και τα 30 εκατοστόμετρα περίπου. Έχει μίσχο χρώματος ανοιχτού καφέ, που όταν κοπεί εκβάλλει γαλακτώδη χυμό. Ανθίζει μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου.

 

Στην ίδια οικογένεια ανήκουν περίπου 30 είδη, αυτοφυόμενα στην Κύπρο, που όλα είναι δηλητηριώδη. Μερικά έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες. Σε παλαιότερες εποχές εχρησιμοποιείτο για νάρκωση και σύλληψη χελιών και ψαριών.