Γαλεφτήρι

Πήλινο σταμνοειδές αγγείο με μεγάλης διαμέτρου άνοιγμα, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι παραδοσιακοί βοσκοί της Κύπρου για να αρμέγουν σ' αυτό το γάλα των ζώων τους. Είναι ένα από τα πήλινα σκεύη που κατασκευάζονταν στην Κύπρο από τους αγγειοπλαστουργούς του νησιού.