Ανέλλι Πέτρος

Image

Ελληνοϊταλός, γαμπρός του Φραγκίσκου Ακκίδα, τον οποίο και συνόδευσε μαζί με άλλους από τη Σαβοΐα στην αποστολή του στην Κύπρο, στα τέλη του 1601. Αποστολή του Ακκίδα και των συνοδών του ήταν η υποκίνηση εξεγέρσεως των Κυπρίων κατά των Τούρκων, για λογαριασμό του δούκα της Σαβοΐας, και η υπογραφή σχετικών συμφωνιών ή διομολογήσεων μεταξύ των δυο πλευρών. Μετά την αποχώρηση του Φραγκίσκου Ακκίδα από τις διαπραγματεύσεις με τους ηγέτες των Κυπρίων, τις συνέχισε ο Πέτρος Ανέλλι αλλά χωρίς αποτέλεσμα.