Ανθούπολη

Image

Η Ανθούπολη αποτελείται από την περιοχή του προσφυγικού οικισμού Πάνω Λακατάμιας και μέρος της ενορίας Αρχαγγέλου - Ανθούπολης, που θεωρείται ενορία της κοινότητας Κάτω Λακατάμιας. Η περιγραφή που ακολουθεί περιλαμβάνει τον προσφυγικό οικισμό Πάνω Λακατάμιας και τον ιδιωτικό διαχωρισμό οικοπέδων Ανθούπολης, που περικλείεται από τον ποταμό Πηδιά και τον υπεραστικό δρόμο Λευκωσίας - Τροόδους - Πιτσιλιάς και ένα μέρος της κοιλάδας του Πηδιά. Η περιοχή σχηματίστηκε από πρόσφατες γεωλογικές αποθέσεις και αποτελείται κυρίως από χαλίκια και άμμους του Πηδιά. Στην επιφάνεια συναντώνται κατά τόπους σκληρά πετρώματα, που εξαιτίας της σχετικής ανθεκτικότητάς τους δημιούργησαν μικρούς λόφους. Στις προσχωσιγενείς αποθέσεις της Ανθούπολης υπάρχει σε μικρό βάθος άφθονο νερό. Αυτό είναι κυρίως έκδηλο κατά μήκος της προσχωσιγενούς κοιλάδας του Πηδιά.

 

Η περιοχή της Ανθούπολης βρίσκεται σε απόσταση 10 περίπου χμ. από το κέντρο της Λευκωσίας, με την οποία συνδέεται με δυο αρτηρίες. Αυτό επιτρέπει στην Ανθούπολη να συμμετέχει στο σύνολο των κεντρικών λειτουργιών της πρωτεύουσας. Η μια από τις οδικές αρτηρίες είναι υπεραστική και συνδέει τη Λευκωσία με τις περιοχές Πιτσιλιάς και Τροόδους. Η δεύτερη είναι μέσα από τη Λακατάμια.

 

Η πολεοδομική δομή της περιοχής Ανθούπολης παρουσιάζει δυο διαφορετικές όψεις: α) Εκείνη του προσφυγικού οικισμού Πάνω Λακατάμιας, που αποτελεί οργανωμένη ανάπτυξη. Η συνολική έκταση του οικισμού είναι 355.000 τετραγωνικά μέτρα. Οι κατοικίες, πολυκατοικίες και το εμπορικό κέντρο καταλαμβάνουν το 20% της γης. Ποσοστό 30% καταλαμβάνεται από τις αυλές των κατοικιών και τον ελεύθερο χώρο των πολυκατοικιών. Άλλο ποσοστό 30% καταλαμβάνεται από το οδικό δίκτυο, τους πεζόδρομους και τους χώρους σταθμεύσεως, ενώ το υπόλοιπο 20% από τους κοινόχρηστους χώρους σταθμεύσεως. Στον προσφυγικό οικισμό στεγάστηκαν 970 οικογένειες (4.300 άτομα περίπου) σε ισάριθμες κατοικίες. Η μεικτή οικιστική πυκνότητα του οικισμού είναι 120 κάτοικοι ανά εκτάριο και ο μέσος αριθμός ατόμων ανά κατοικία είναι 4,5 περίπου. Σε κάθε άτομο αναλογούν 20 τετρ. μ. χώρου κατοικίας και σε κάθε δωμάτιο κατοικίας αναλογούν 1,2 άτομα. Οι κάτοικοι του οικισμού προέρχονται από διάφορες περιοχές του τουρκοκρατούμενου σήμερα τμήματος της Κύπρου. Στον οικισμό παραμένει υπολογίσιμη έκταση πρασίνου και υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες, όπως εμπορικό κέντρο και βρεφοκομικός σταθμός, β) Η υπόλοιπη έκταση της Ανθούπολης: Η ανάπτυξη στην περιοχή αυτή δεν γίνεται πάνω σε οργανωμένη βάση. Σε ολόκληρη την περιοχή ήταν κτισμένες 100 περίπου κατοικίες μέχρι το 1984, όπου στεγάζοντο 350 περίπου άτομα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, λόγω και της γειτνίασης προς την πρωτεύουσα, η όλη περιοχή αναπτύχθηκε ραγδαία, συνεχίζοντας με εντατικότερο ρυθμό την ανάπτυξη που άρχισε ιδίως μετά από την τουρκική εισβολή του 1974.  Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες, όπως δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, βρεφοκομικός σταθμός και εμπορικό κέντρο. Η ιδιωτική ανάπτυξη της Ανθούπολης είναι σημαντική. Στο μεγαλύτερο της μέρος κτίστηκαν πέραν του 40% των οικοπέδων. Όμως η ανάπτυξη είναι διεσπαρμένη. Οι οικοδομές έχουν σχετικά μικρή ηλικία και βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση. Η ανάπτυξη της περιοχής επιταχύνθηκε σημαντικά μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Ο περιορισμός της προσφοράς σε οικόπεδα, σε συνδυασμό με την μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης και τη χαμηλή τιμή της, είναι οι βασικότεροι λόγοι της σημαντικής και γρήγορης ανάπτυξης της περιοχής. Ο πληθυσμός προέρχεται από διάφορες περιοχές και αποτελείται τόσο από πρόσφυγες όσο και από μη πρόσφυγες. Η Ανθούπολη αποτελεί καθαρά περιοχή διαμονής. Ασχολίες σχεδόν δεν υπάρχουν, με εξαίρεση την απασχόληση εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής και λιγοστές μονάδες μικροεμπορίου. Οι κάτοικοι μετακινούνται προς το κέντρο της Λευκωσίας και άλλες περιοχές για την απασχόλησή τους, και επιστρέφουν το βράδυ.

Φώτο Γκάλερι

Image