Χλωρά

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, στην επαρχία της Πάφου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν μνημονεύεται στις υπάρχουσες παλαιές γραπτές πηγές, και η μοναδική περί αυτού μαρτυρία που έχουμε είναι ότι ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου.

 

Σε χάρτες όπως εκείνος του Abraham Ortelius, του έτους 1573, και εκείνος του Jodocus Hondius, του έτους 1606, καθώς και σε άλλους, ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος ως Clora. Τοποθετείται δε προς τα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου, σε περιοχή μεταξύ του Ξερού Ποταμού και του ποταμού Διαρίζου, όμως η ακριβής τοποθεσία του είναι ασαφής, διότι οι διάφοροι άλλοι οικισμοί της περιοχής που υπάρχουν και σήμερα, στους παλαιούς χάρτες δεν είναι τοποθετημένοι στην πραγματική τους θέση με ακρίβεια. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει σαφής συσχετισμός με αυτούς, προς καθορισμό της πραγματικής τοποθεσίας του οικισμού Χλωρά.

 

Ο οικισμός, στους παλαιούς χάρτες τοποθετείται στα βορειοανατολικά του χωριού Amogna (=Μαμώνια), αλλά προς τα νοτιοδυτικά των χωριών Marona (=Μάρωνας) και Musoro (=Μούσερε).  Στην περιοχή σημειώνονται και άλλοι οικισμοί που δεν υπάρχουν σήμερα, όπως οι οικισμοί Patra (=Πάτρα), Schlinica (=Σκλινίτζ'ια;) και S.A. (Άγιος ή Αγία Α. [Ανδρόνικος; Αντώνιος; Ανδρέας; Άννα; κλπ.], ενώ στην περιοχή το μοναδικό χωριό που υπάρχει σήμερα και έχει όνομα αγίου, είναι το χωριό Άγιος Γεώργιος).

 

Υπάρχει η άποψη ότι ο οικισμός που σημειώνεται ως Clora στους παλαιούς χάρτες, ήταν ίσως το χωριό Χολέτρια, όμως τούτο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βέβαιο. Δυστυχώς, η έλλειψη άλλων πληροφοριών δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων. Πάντως ο οικισμός αυτός δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός ή πολυάνθρωπος και θα πρέπει να διαλύθηκε ενωρίς κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια