Άγιος Κοσμάς

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που βρισκόταν στην επαρχία Πάφου, διαλύθηκε μετά το 1570 (έναρξη περιόδου της Τουρκοκρατίας) και δεν υφίσταται σήμερα. Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν, πέραν του ότι απαντάται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες. Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius του 1573 ο οικισμός σημειώνεται ως S. Cusma, σε τοποθεσία νοτιοανατολικά του χωριού Σαλαμιού. Στον χάρτη της Κύπρου του Jodocus Hondius του 1606 ο οικισμός σημειώνεται ως S. Cusima, στην ίδια περίπου τοποθεσία.

 

Αποτελούσε, μάλλον, φέουδο κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια και φαίνεται ότι διαλύθηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.