Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου ΔΕΟΚ

Image

Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, που ιδρύθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1962, από τους Πέτρο Στυλιανού, Ιάκωβο Κατσουνωτό και πολιτικό σύμμαχο το Βάσο Λυσσαρίδη.

 

Η ίδρυση της ΔΕΟΚ, όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας προς το 7ο Συνέδριό της (Φεβρουάριος 1984) «κατέστη αναγκαία ύστερα από τον εξοστρακισμό των προοδευτικών και σοσιαλιστών συνδικαλιστών από την ΣΕΚ».

 

Από την αρχή της ίδρυσής της η ΔΕΟΚ αντιμετώπισε δυσκολίες στην οργάνωση και ανάπτυξή της, γιατί — ενώ ήταν εγγεγραμμένη σύμφωνα με το νόμο συνδικαλιστική οργάνωση — δεν αναγνωριζόταν από την οργανωμένη εργοδοσία. Επιπρόσθετες δυσχέρειες που προέρχονταν από την πολιτική κατάσταση (τουρκοκυπριακή ανταρσία κ.ά.) επέβαλαν στη ΔΕΟΚ σχεδόν πλήρη αδρανοποίηση. Η οργάνωση επαναδραστηριοποιήθηκε μερικά χρόνια μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και η επανίδρυσή της το 1982, ήταν ένα σημαντικό γεγονός για το συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου.

 

Όπως αναφέρεται στην πιο πάνω Έκθεση, η επαναδραστηριοποίηση της ΔΕΟΚ ήταν συνέπεια «της ρεφορμιστικής και συμβιβαστικής πολιτικής των μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεριδίου της εργατικής τάξης στο επιτόπια παραγόμενο εθνικό εισόδημα και την αποφυγή κάθε έμπρακτης αμφισβήτησης του καπιταλιστικού συστήματος από το εργατικό κίνημα». Οι βασικοί, εξάλλου, στρατηγικοί στόχοι για τους οποίους έγινε η επαναδραστηριοποίηση είναι:

 

  1. Η απελευθέρωση της πατρίδας μας από την τουρκική κατοχή, και
  2. η κοινωνικοποίηση της εθνικής οικονομίας για την απελευθέρωση του ανθρώπου από την καταπίεση, την εκμετάλλευση, την εξάρτηση και την αλλοτρίωση (Έκθεση προς το 7ο συνέδριο της ΔΕΟΚ).

 

Η ΔΕΟΚ «είναι ένα δημοκρατικό προοδευτικό εργατικό κίνημα που στοχεύει στη διαφύλαξη και βελτίωση των μισθών και ωφελημάτων, την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, και την κοινωνική προστασία όλων των εργατοϋπαλλήλων, υπερασπίζει συστηματικά τα εργατικά δικαιώματα και διεκδικεί αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της Κύπρου και της Ενωμένης Ευρώπης». Επίσης το εργατικό κίνημα της ΔΕΟΚ «διεκδικεί και θα εργαστεί μαζί με όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές εργατικές οργανώσεις για τη δημιουργία συνθηκών δημοκρατικής συμμετοχής και κοινωνικής συνοχής σ’ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Προσδοκά επιτάχυνση των προγραμμάτων και μέτρων επιτυχούς υλοποίησης του τρίπτυχου στόχου της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 2000 – 2010 για την απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Η σύγκληση εισοδημάτων και βιοτικού επιπέδου όλων των Ευρωπαίων πολιτών είναι το κύριο αίτημα της ΔΕΟΚ».

 

Η ΔΕΟΚ αριθμεί χιλιάδες μέλη, που ανήκουν σε πέντε Δημοκρατικές Εργατοϋπαλληλικές Ενώσεις (ΔΕΕ) ενταγμένες στη δύναμη της Ομοσπονδίας:

 

  1. ΔΕΕ οικοδόμων και ξυλουργών.
  2. ΔΕΕ στο εμπόριο και τη βιομηχανία
  3. ΔΕΕ στις βιομηχανίες ρουχισμού .
  4. ΔΕΕ κυβερνητικών ωρομίσθιων εργατών και υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών.
  5. Συντεχνία υπαλλήλων ξενοδοχείων και τουρισμού «Αλλαγή»

 

Η ΔΕΟΚ διευθύνεται από το Παγκύπριο Συνέδριο, την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, το Κεντρικό Συμβούλιο και τη Γενική Γραμματεία.

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ΔΕΟΚ έχει ιδρύσει το Κυπριακό Ινστιτούτο Εργασίας για την προσφορά συνδικαλιστικής εκπαίδευσης προς τα μέλη της Ομοσπονδίας και κάθε ενδιαφερόμενο εργαζόμενο, και για τη μελέτη των εργασιακών σχέσεων και της πορείας της οικονομίας. Έχει επίσης ιδρύσει την Εργατική Νεολαία ΔΕΟΚ.

 

Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ίδρυση Οργανισμού Εργατικού Τουρισμού και έκδοση βιβλίων από την Εργατική Βιβλιοθήκη. Επίσης λειτουργεί καλοκαιρινή παιδική κατασκήνωση.

 

Κάτω από την εποπτεία της ΔΕΟΚ λειτουργούν τα ακόλουθα Ταμεία:

 

  • Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης,
  • Ταμείο Δημοσίων Αργιών και Φιλοδωρήματος,
  • Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Ένδυσης και Υπόδησης ΔΕΟΚ και Ταμείο Προνοίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Υπαλλήλων ΔΕΟΚ.

 

Η ΔΕΟΚ συμμετέχει σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, στο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας.

Φώτο Γκάλερι

Image