Δημήτριος ο Σαλαμίνιος

Image

Κύπριος συγγραφέας της αρχαιότητας, από τη Σαλαμίνα. Η μοναδική πληροφορία που έχει διασωθεί γι’ αυτόν, βρίσκεται στην Ἐπιτομή τῶν Ἐθνικῶν του Στέφανου Βυζάντιου. Στο έργο αυτό, στη λέξη «Καρπασία», αναφέρεται ότι ο Δημήτριος ο Σαλαμίνιος την ονομάζει «Καρβασίαν» επειδή θεωρείται ότι βρίσκεται στραμμένη προς τον άνεμο που λέγεται κάρβας. Δεν είναι γνωστό σε ποιο σύγγραμμα του Δημητρίου του Σαλαμινίου υπήρχε η αναφορά αυτή στην Καρπασία, ούτε έχει διασωθεί οποιοδήποτε άλλο σύγγραμμά του.

 

Ο Αθήναιος, ωστόσο, αναφέρεται σε ένα συγγραφέα Δημήτριο που έγραψε έργο με τίτλο Περί τῶν κατ' Αἲγυπτον, παραθέτει δε και ένα σύντομο απόσπασμα. Πιθανότατα ο Δημήτριος αυτός να είναι ο Σαλαμίνιος.