Δημιουργός

Στην αρχαία κυπριακή δημιουργός σήμαινε τεχνίτης, επαγγελματίας. Με επιγραφή της Σαλαμίνος του 2ου - 3ου μ.Χ. αι. απαγορεύεται η σύσταση στατιώνων δημιουργῶν  (=οργανώσεων, συνδέσμων τεχνιτών) ενός ξένου έθνους που δεν καθορίζεται.