Διονύσιος Φλάβιος

Image

Ο Φλάβιος Διονύσιος ήταν βυζαντινός ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός του 5ου αιώνα με το αξίωμα του Κόμη της εώας (ανατολής). 

 

Ο Φλάβιος Διονύσιος είναι γνωστός από την ανάμειξή του στην εκλογή Αρχιεπίσκοπου Κύπρου στα μέσα του 5ου αιώνα, μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Τροΐλου. Έστειλε δύο επιστολές, μία στον Θεόδωρο διοικητή της Κύπρου και στην Μητρόπολη Κωσταντίας, να εμποδίσουν την εκλογή νέου αρχιεπισκόπου, και όπως υπέδειξε στον Θεόδωρο έστω και βίαια. Επίσης απείλησε με χρηματικό πρόστιμο τον διοικητή των στρατευμάτων στη νήσο αλλά και τους στρατιώτες αν δεν υπακούσουν.

 

Ο Φλάβιος Διονύσιος υποστήριζε, αναφέρεται «συνεργός του», τον Νεστόριο που ήθελε να εμποδίσει την εκλογή μέχρι ωσότου βρεθεί λύση στην διεξαγόμενη συνόδου της Εφέσου. Οι Κύπριοι όμως εξέλεξαν νέο Αρχιεπίσκοπο, τον Ρηγίνο που μετέβη στην Έφεσο όπου διεξαγόταν η σύνοδος όπου και δεν αναμφισβητήθηκε η εκλογή του. 

 

Τα γεγονότα

Στις 21 Μαϊου 431 έγραψε από την Αντιόχεια, όπου έδρευε, επιστολή προς τον υπατικό της Κύπρου Θεόδωρο, με την οποία του ζητούσε να εμποδίσει, και με τη βία των όπλων ακόμη, την εκλογή διαδόχου του αρχιεπισκόπου Κύπρου (Τρωίλου), που είχε πεθάνει στις αρχές του 431, ωσότου το θέμα υποβληθεί στην επικείμενη Γ' Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο. Εάν η εκλογή είχε στο μεταξύ γίνει προτού φθάσει η επιστολή, ο νεοεκλεγείς αρχιεπίσκοπος θα μετείχε στη σύνοδο μαζί με τους υπό την δικαιοδοσία του επισκόπους. Η επιστολή μετεφέρθη στην Κύπρο από δυο αξιωματούχους του στρατού και ένα διάκονο από την Αντιόχεια, που είχαν εντολή να εφαρμόσουν το περιεχόμενό της. Προς τούτο ο Φλάβιος Διονύσιος είχε δώσει και δεύτερο γράμμα απευθυνόμενο προς τον κλήρο της μητροπόλεως Κωνσταντίας. Και στα δυο έγγραφα ο κόμης της Εώας απειλούσε τον υπατικό και τον κλήρο με βαριές ποινές σε περίπτωση παρακοής τους στα προστάγματά του, που εξέφραζαν την πολιτική της μητροπόλεως Αντιοχείας (του κατόπιν πατριαρχείου) για επέκταση της δικαιοδοσίας της και στην Κύπρο. Ωστόσο είτε διότι τα προστάγματα ήλθαν καθυστερημένα — αυτό είναι το πιο πιθανό— είτε διότι οι Κύπριοι ιεράρχες παραγνώρισαν τις εντολές του Φλαβίου Διονυσίου με τη σιωπηρή συγκατάθεση του υπατικού Θεοδώρου, εξέλεξαν νέο αρχιεπίσκοπο τον Ρηγίνο, ο οποίος στις 22 Ιουνίου 431 έφθασε στην Έφεσο μαζί με τους Ζήνωνα Κουρίου, Ευάγριο Σόλων και Σαπρίκιο Πάφου.

 

Κομης της Εώας

Ο κόμης της εώας (από το Ἠώς, «αυγή, ανατολή», λατιν.: comes Orientis) ήταν στρατιωτικό και πολιτικό αξίωμα της πρώιμης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο κόμης της εώας από το 314 ήταν πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής της διοίκησης της Ανατολής, δεύτερος σε τάξη μετά τον έπαρχο των πραιτωρίων. Σταδιακά αρμοδιότητες του κόμη δόθηκαν στον Βικάριο και τέλος παρέμεινε ως τιμητικός τίτλος στην Ανατολή (τελευταία μαρτυρία το 325. Παρ' όλα αυτά αναφέρεται τον 6ο αιώνα να έχει αντικαταστήσει στην εξουσία τον Βικάριο και να έχει ξανά αρμοδιότητες. Ο κόμης διέμενε στην Συριακή Αντιόχεια, όπου ήταν και έδρα του.