Διονύσιος Φλάβιος

Κόμης της Εώας (Ανατολής). Στις 21.5.431 έγραψε από την Αντιόχεια, όπου έδρευε, επιστολή προς τον υπατικό της Κύπρου Θεόδωρο, με την οποία του ζητούσε να εμποδίσει, και με τη βία των όπλων ακόμη, την εκλογή διαδόχου του αρχιεπισκόπου Κύπρου (Τρωίλου), που είχε πεθάνει στις αρχές του 431, ωσότου το θέμα υποβληθεί στην επικείμενη Γ' Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο. Εάν η εκλογή είχε στο μεταξύ γίνει προτού φθάσει η επιστολή, ο νεοεκλεγείς αρχιεπίσκοπος θα μετείχε στη σύνοδο μαζί με τους υπό την δικαιοδοσία του επισκόπους. Η επιστολή μετεφέρθη στην Κύπρο από δυο αξιωματούχους του στρατού και ένα διάκονο από την Αντιόχεια, που είχαν εντολή να εφαρμόσουν το περιεχόμενό της. Προς τούτο ο Φλάβιος Διονύσιος είχε δώσει και δεύτερο γράμμα απευθυνόμενο προς τον κλήρο της μητροπόλεως Κωνσταντίας. Και στα δυο έγγραφα ο κόμης της Εώας απειλούσε τον υπατικό και τον κλήρο με βαριές ποινές σε περίπτωση παρακοής τους στα προστάγματά του, που εξέφραζαν την πολιτική της μητροπόλεως Αντιοχείας (του κατόπιν πατριαρχείου) για επέκταση της δικαιοδοσίας της και στην Κύπρο. Ωστόσο είτε διότι τα προστάγματα ήλθαν καθυστερημένα — αυτό είναι το πιο πιθανό— είτε διότι οι Κύπριοι ιεράρχες παραγνώρισαν τις εντολές του Φλαβίου Διονυσίου με τη σιωπηρή συγκατάθεση του υπατικού Θεοδώρου, εξέλεξαν νέο αρχιεπίσκοπο τον Ρηγίνο*, ο οποίος στις 22.6.431 έφθασε στην Έφεσο μαζί με τους Ζήνωνα Κουρίου, Ευάγριο Σόλων και Σαπρίκιο Πάφου.