Νικίας

Ιστορικό πρόσωπο της Αρχαιότητας. Ο Νικίας, που έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ., αναφέρεται από τον Πλούταρχο (Κάτων, 39.1-3) στην αφήγηση της κατάληψης της Κύπρου από τους Ρωμαίους (58 π.Χ.) ως οικονόμος του βασιλικού οίκου των Πτολεμαίων στην Κύπρο. Ο Νικίας μεταφέρθηκε στη Ρώμη με τους θησαυρούς του τελευταίου Πτολεμαίου του νησιού, τους οποίους συνόδευσε ο ίδιος ο Κάτων*. Ο Κάτων θεώρησε απαραίτητη τη μεταφορά του Νικία στη Ρώμη για να τον χρησιμοποιήσει ως μάρτυρα της χρηστής διαχείρισης και ασφαλούς μεταφοράς όλων των θησαυρών του Πτολεμαίου στη ρωμαϊκή πρωτεύουσα. Σύμφωνα προς τον Πλούταρχο, ο Νικίας επιβεβαίωσε την προσεκτική και πιστή φύλαξη των θησαυρών από τον Κάτωνα. Ο τελευταίος, στη συνέχεια, ζήτησε από τη βουλή να αφήσουν ελεύθερο τον Νικία, πράγμα που η βουλή αποδέχθηκε.