Φεδερίνι Οράτιος

Image

Ιταλός στρατιωτικός του 16ου αιώνα, καταγόμενος από τον οικισμό Βελλέτρι, που το 1570-1571 πολέμησε στην Κύπρο εναντίον των Οθωμανών εισβολέων, ενταγμένος στον στρατό των Βενετών με τον βαθμό του λοχαγού.

 

Ο Οράτιος Φεδερίνι είχε έλθει στην Κύπρο αρκετά πριν από την έναρξη της οθωμανικής επίθεσης, ως υπασπιστής του εκ των αρχηγών του στρατεύματος των Βενετών στην Κύπρο, του περίφημου και γενναιότατου αξιωματούχου Αστόρρε Βαγλιόνε. Κατά τα τέλη του 1570 (μετά την πτώση της Λευκωσίας στα χέρια των Τούρκων και την παράδοση της Κερύνειας), ο Οράτιος Φεδερίνι απαλλάχθηκε των καθηκόντων του ως υπασπιστής του Αστόρρε Βαγλιόνε και διορίστηκε από αυτόν και από τον Μαρκαντώνιο Βραγαδίνο ως αρχηγός του σώματος των πυροβολητών της Αμμοχώστου. Δηλαδή ως αρχηγός εκείνων που χειρίζονταν τα 90 κανόνια τα οποία διέθετε η Αμμόχωστος, και τα οποία, με την άριστη αξιοποίηση και χρήση τους, προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στο πολυπληθέστατο στράτευμα των Τούρκων που πολιορκούσε την πόλη.

 

Στις 22 Ιουνίου του 1571, ενώ πολεμούσε στα τείχη της Αμμοχώστου, ο Οράτιος Φεδερίνι πληγώθηκε στο πρόσωπο και έχασε το ένα του μάτι.  Μετά την παράδοση της Αμμοχώστου (αρχές Αυγούστου του 1571), ο Οράτιος Φεδερίνι ήταν μεταξύ εκείνων που συνελήφθησαν αιχμάλωτοι των Τούρκων. Μαζί με άλλους αιχμαλώτους, μεταφέρθηκε σιδηροδέσμιος στην Κωνσταντινούπολη και, στις 20 Νοεμβρίου του 1571, ρίχτηκε στην φρικτή φυλακή του Ευξείνου Πόντου. Υπό τις άθλιες, σκληρότατες και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης στη φυλακή εκείνη, δεν είναι γνωστό εάν ο Οράτιος Φεδερίνι κατόρθωσε να επιβιώσει και να απελευθερωθεί αργότερα, ή όχι.