Διοσκουρίδης

Κύπριος σκεπτικός φιλόσοφος του 4ου/3ου αι. π.Χ. Δάσκαλος του υπήρξε ο Τίμων Φλιάσιος σύμφωνα με μαρτυρίες των φιλοσόφων Ιππόβοτου και Σωτίωνος (Διογ. Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσ., IX, 115).

 

Δεν είναι γνωστό κατά πόσο ο Διοσκουρίδης είχε διατυπώσει δικό του φιλοσοφικό σύστημα ή αν έγραψε ο,τιδήποτε σχετικό.

 

Ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει ότι ήταν μονόφθαλμος, όπως άλλωστε και ο δάσκαλός του (αυτ., 114).