Εκτοπισθέντων και Παθόντων Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως

Image

Υπηρεσία που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο /Αύγουστο του 1974, με σκοπό τον συντονισμό και την άμεση εφαρμογή των κυβερνητικών μέτρων για παροχή βοήθειας στους εκτοπισθέντες. Η Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 18 Αυγούστου 1974, και ένα από τα πρώτα μέτρα με τα οποία ασχολήθηκε ήταν η εισάγωγή ειδικού σχεδίου βοηθείας για εκτοπισμένους και παθόντες (Σεπτέμβριος 1974), που περιλάμβανε την παροχή βοήθειας σε τρόφιμα, είδη οικιακής χρήσεως, ρουχισμό και προσφυγικό επίδομα, την εξασφάλιση δωρεάν εκπαιδεύσεως, ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως και στεγάσεως σε καταυλισμούς ή σπίτια, και τη δημιουργία κινήτρων για επαναδραστηριοποίηση. (Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος -Αρχείο ΡΙΚ)

 

Σύμφωνα με έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της Δημοκρατίας οι απώλειες των πλουτοπαραγωγικών πόρων στην κατεχόμενη περιοχή ήταν:

* 70% του συνόλου της παραγωγής.
* 65% των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.
* 87% των υπό ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων.
* 83% της διακίνησης εμπορευμάτων λόγω κατάληψης του λιμανιού
της Αμμοχώστου.
* 56% της εξόρυξης μεταλλευμάτων.
* 41% των κτηνοτροφικών μονάδων.
* 48% των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.
* 46% της βιομηχανικής παραγωγής.
* 20% των κρατικών δασών καταστράφηκαν.
* 36.2% των σπιτιών και υποστατικών.
* 38.3% των σχολικών κτιρίων.

Σήμερα η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των υφισταμένων προσφυγικών καταυλισμών, διερευνά όλες τις αιτήσεις εκτοπισθέντων και παθόντων για βοήθεια από τα διάφορα στεγαστικά προγράμματα της κυβέρνησης, και επιλαμβάνεται διαφόρων άλλων προβλημάτων ή αιτημάτων των εκτοπισθέντων.

 

Βλ. επίσης λήμμα πρόσφυγες.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image