Ατσίκκος Γιακουμής

Χειρόγραφο του Γιακουμή Ατσίκκου

Image

Χειρόγραφο του Γιακουμή Ατσίκκου.

 

Είμαι στραός, αγράμματος, κουττούτζ’ιν, έγ' γαΐζω,

αμμά ‘χω φως μεσ’ την κκελλέν, κοντά μου το τζ’ οιμίζω,

δείχνει μου στράταν, παρπατώ τζ’ αί βκαίννω τζ’ αί γυρίζω,

με δίχως πέτρες τζ’ αί πηλόν, δίχως αρκάτες χτίζω

σπίδκια, κονάτζ’ ια ξώπρωτα, μάλιμ’ μου που το ρίζω.