Επαφρόδιτος άγιος

Αναφέρεται από τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό ( Ιστορία Χρονολογική..., 1788, σ. 352) ως ένας από τους 300 Αλαμάνους αγίους που ήλθαν και ασκήτευσαν στην Κύπρο. Ο Κυπριανός γράφει ότι ο Επαφρόδιτος ασκήτευσε παρά το χωριό Αχερά της επαρχίας Λευκωσίας, μαζί με τους Ηλιόφωτο, Αυξουθένιο, Παμμέγιστο και Παφνούτιο.

 

Ο αρχαιότερός του χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς δεν περιλαμβάνει τον Επαφρόδιτο μεταξύ των αγίων που απαριθμεί. Στην Αχερά αναφέρει ότι, μαζί με τους λοιπούς, είχε ασκητεύσει κι ο Παμφοδίτης αντί ο Επαφρόδιτος. Πρόκειται, πιθανώς, για διαφορετική απόδοση του ονόματος του ιδίου προσώπου, από τους δυο συγγραφείς.

 

Ο Επαφρόδιτος (ή Παμφοδίτης) αγνοείται από τους συναξαριστές.