Αντωνιάδης Δευκαλίων

Ποιητής. Εξέδωσε, στο σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ 1929 και 1934, τα βιβλία «Η Μεγίστη Δημιουργία» (Λευκωσία, 1929), «Φταίει ο Έρως» (Λευκωσία, 1931), «Ο μικρός με την φλογέρα» (Λευκωσία, 1932), «Το χρήμα η μια μονόπρακτη κωμωδία» (Λευκωσία, 1932), «Απάτριδες -Αγρυπνάτε λοιπόν πάντα» (Λευκωσία, 1933), και «Ο Ύμνος στην Αφροδίτη» (Λευκωσία, 1934).