9η Ιουλίου

Ἡ 9η Ἰουλίου (απόσπασμα)

Ἀντάν ἀρκ΄έψαν οἱ κρυφοί ἀνέμοι τζ' ἐφυσοῦσαν

τζ' ἀρκίνησεν εἰς τήν Τουρτζ' ιάν νά κρυφοσυννεφκιάζη

τζ 'αί πού τές τέσσερεις μερκές τά νέφη ἐκουβαλοῦσαν,

ὣστι νά κάμουν τόν τζ'αιρόν ν' ἀρκέψη νά στοιβάζη,

εἶσ’εν σγιάν εἶχαν οὗλλοι τους τζ' ἡ Τζ 'ύπρου τό κρυφόν της

μεσ' στούς ἀνέμους τούς κρυφούς εἶσ'εν τό μερτικόν της.

Τζ' αντάν ἐφάνην ἡ στραπή εἰς τοῦ Mωριᾶ τά μέρη

τζ’ ἐξάπλωσεν τζ' ἀκούστηκεν παντοῦ  ἡ πουμπουρκά της,

τζ' οὗλλα 'ξηλαμπρατζ' ήσασιν τζ' αί θάλασσα τζ' αί ξέρη,

εἶσ ’εν σγιάν εἶχαν οὗλλοι τους τζ' ἡ Τζ' ύπρου τά κακά της...

 

Βασίλης Μιχαηλίδης

Ἡ 9η Ἰουλίου (απόσπασμα)